Előző
Következő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www. rapidpatika.hu honlapon elérhető Webáruház (továbbiakban: Rapidszépség Webáruház) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF részletesen tartalmazza a Rapidpatika.hu Webáruház (továbbiakban: Szolgáltató/Üzemeltető) oldalán történő vásárlás feltételeit. Kérjük, hogy mielőtt megrendelését elküldi az ÁSZF pontjait alaposan olvassa át.

Az Általános Szerződési Feltételek a www. rapidpatika.hu honlapon hozzáférhető valamint letölthető.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. október 15. napjától érvényes.

1. Az Üzemeltető és elérhetősége

Név: PHARMABER BT

Székhely: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Telephely: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Levelezési cím: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Cégjegyzékszám: 12-06-003297

Adószám: 24049597-2-12

Telefonszám: + 36 30 944 5151

E-mail: [email protected]

Weboldal: www.rapidpatika.hu

2. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 
 • A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • A 2000. évi C törvény a számvitelről
 • Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az Ügyfél a Weboldal használatával elfogadja a honlapon található mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek valamint az Adatkezelési tájékoztató feltételeit, tartalmát.

A Webáruházban feltüntetésre kerül a termék neve a részletes leírás valamint a termékről fotó. A termékről készített fotó csak illusztráció, a valóságtól eltérhet. A termék mellett feltüntetett árak tartalmazzák az Áfa összegét, de nem tartalmazza a házhozszállítás és az utánvétel díját. 

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató gondos eljárása ellenére hibás ár kerül ki a Webáruház termékeire. Ebben az esetben, ha rendszerhiba miatt kerül kiírásra téves ár, a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron kiszállítani a Vásárló részére, felajánlja a helyes áron történő kiszállítást, a Vásárló dönthet arról, hogy kéri-e a termék kiszállítását vagy eláll a vásárlási szándékától.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha valamilyen működési hiba akadályozza a honlap működését.

3. Fogalom meghatározások

Szolgáltató: A www.rapidpatika.hu weboldal üzemeltetője.

Vásárló/Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Weboldalon keresztül megrendelést adott le. A megrendelés, vásárlás feltétele természetes személy esetében a betöltött 16. életév. 

Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a Fogyasztó részére forgalmazza.

Termék: Minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő melyre a Vevő a Weboldalon megrendelését leadhatja.

Áru: A termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint szolgáltatás.

Eladási ár: A termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Szerződés: A Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik. Az eladó és a vevő között a Weboldalon található termékek és szolgáltatások megvásárlására tárgyában az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: Olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Kosár: A Vásárló/Fogyasztó saját fiókján belül elhelyezheti benne azokat a termékeket, melyeket meg kíván vásárolni.

4. A rendelés menete

A megrendelés nincs regisztrációhoz kötve.

A kiválasztott termék tulajdonságairól részletes leírás található a termék mellett.

A megrendelni kívánt terméket a Vásárló a kosárba helyezéssel tudja kiválasztani, ahol feltüntetésre kerül a termék bruttó ára, itt tudja beállítani a termék mennyiségét mely módosítható. Lehetőség van beállítani a különböző kedvezményeket, kuponokat. Ezt követően megjelenik a kedvezménnyel csökkentett vételár és a kedvezmény mértéke. 

A kosárba helyezett termékek összesítését követően lehet kiválasztani a szállítás módját, költségét mely a termékek vételárához hozzáadásra kerül.

A rendeléssel kapcsolatos tájékoztatókat a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a Vásárló részére. 

A vásárlás folyamatát a „pénztárhoz” gomb megnyomásával tudja folytatni a Vásárló vagy visszatérhet a vásárlás folytatásához. A „megrendelem” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni és megadni a számlázással kapcsolatos adatokat. Fel kell tüntetni az elérhetőségeket, a szállítási módot és fizetési módot. 

A megrendelés leadása előtt a Vásárlónak el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF tartalmát a jelölő négyzetben történő pipával.

A megrendelést követően a Vásárló kap egy automatikusan generált visszaigazolást mely tartalmazza a termék megnevezését, termék cikkszámát, a mennyiséget, vételárat, a Vásárló nevét, címét, elérhetőségét, a rendelés azonosító számát. Az automatikus visszaigazolás nem jelent szerződés létrejöttét a felek között.

Amennyiben olyan termék került kiválasztásra mely nem áll rendelkezésre arról a Szolgáltató késedelem nélkül tájékoztatja a Vásárlót az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Vásárló és a Szolgáltató között nem jön létre írásbeli szerződés, az elektronikus úton megkötött szerződés a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával jön létre.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. 

5. A szállítással kapcsolatos információk

Szállító partner neve: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

E-mail címe: [email protected]

A megrendelt termékek Magyarország területén a GLS futárszolgálat segítségével kerülnek kiszállításra.

A Vásárló a termékeket kérheti más szállítási címre is. Ebben az esetben fel kell tüntetni a címen tartózkodó átvevő nevét és az átvétel pontos címét pl. emelet vagy szoba szám.

Az átlagos szállítási határidő attól függően, hogy – milyen fizetési módot választott a Vásárló –

3-5 munkanap.

A csomag átvételét megelőzően a Vásárlónak ellenőrizni kell a csomag sértetlenségét. A csomag átvételét kézbesítéskor névvel, dátummal, aláírással kell igazolni. Bármilyen sérülést talál a csomagon a futár jegyzőkönyvet készít a helyszínen róla.

A házhoz szállítás díja: minden esetben 699 Ft. Utánvételes kézbesítés esetén 299 Ft. kezelési költség kerül felszámításra.

Külföldre történő szállítás esetén minden esetben előzetes egyeztetést igényel, hogy a Szolgáltató milyen díjszabással tudja vállalni a termék házhoz szállítását.

6. A fizetéssel kapcsolatos információk

Miután a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, megjelenik a kiszállítás várható időpontja. Ezután tudja kiválasztani az Ön számára legmegfelelőbb fizetési és szállítási lehetőséget.

Fizetési módok: 

Készpénzes fizetés a futárnál (+299.-Ft) 

Banki átutalás (ingyenes)

Bankkártyás fizetés-OTP SimplePay (ingyenes). Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. SimplePay Szolgáltatása és Fizetési Rendszere nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyköteles szolgáltatásnak.

7. Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárlót a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélküli felmondási jog illeti meg.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül a Szolgáltató részére eljuttatni. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldi a Fogyasztó részére azt határidőben teljesítettnek kell tekinteni.

Postai úton való megküldés esetén a postára adás dátumát, e-mail esetén az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számításánál. 

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett összeget. 

A visszatérítés minden esetben a Vásárló által megadott számlaszámra történik, visszautalással. 

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett címére legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a megrendelt termék vissza nem érkezik, illetve a Vásárló hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy visszaküldte. 

A Vásárló kérheti a visszaküldött termék cseréjét vagy levásárlását is. 

A mellékletben található elállási nyilatkozat mintát használhatja a Vásárló a visszaküldéshez.

A Vásárló az elállási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a visszaküldendő termék az alábbi feltételeknek megfelel:

– a vásárolt termék sérülésmentes

A kézhezvételt követően megsérült termék esetében az elállási jog nem gyakorolható, valamint használt terméket nem áll módjában a Szolgáltatónak visszavenni.

A termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon túl bejelentett elállás esetén a Vásárló nem gyakorolhatja elállási szándékát.

A termék visszaküldését az alábbi címre kell teljesíteni:

Név: PHARMABER BT

Cím: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Utánvéttel feladott csomagot, csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni, azokat visszaküldi a feladó részére.

Termékcsere:

Amennyiben a Vásárló a termék cseréjét kérte és a csere termék rendelkezésre áll, a visszaküldött termék cseréjétől számított 14 (tizennégy) napon belül kicserélik azt.

8. Kellékszavatosság, Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárlónak joga van a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezése alapján a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényét érvényesíteni. A kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többlet költséget eredményezne. Amennyiben a kijavítást, kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, az arányos árleszállítást igényelheti, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget a Vásárlónak kell viselnie, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Vásárló és Szolgáltató közötti szerződés esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A teljesítéstől számított hat hónap belül a Vásárlónak a kellékszavatossági igényének érvényesítéséhez a hiba közlésén és a számla vagy annak másolatának felmutatásán túl nincs más feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap elteltével a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés pillanatában megvolt. 

A termék hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését, kijavítását kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kellékszavatossági igény és termékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető. 

9. Jótállás

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezik, a Vásárlónak joga van a tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  A Szolgáltató abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Vásárló a kijavítás iránti igényét a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 

10. Panaszkezelés

A Vásárló az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7) bekezdése alapján a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: PHARMABER BT

Székhely: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Telephely: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Levelezési cím: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG ÚT

Cégjegyzékszám: 12-06-003297

Adószám: 24049597-2-12

Telefonszám: + 36 30 944 5151

E-mail: [email protected]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz orvoslására azonnal nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy, ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a fenti e-mail címre írásban is megteheti az észrevételeit. 

A Szolgáltató a hozzá érkezett írásbeli panaszt legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni és azt kérés esetén az ellenőrző hatóságnak átadni.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, úgy az 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről rendelkezései alapján kérheti Békéltető Testület eljárását, melyet a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testületnél igényelhet. 

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató kijelenti, hogy a Webáruház, az információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban Ügyfél részére javasolt az alábbi biztonsági intézkedések megtétele.

– vírus és külső jogosulatlan behatolás védelmi szoftver használata friss adatbázissal

– célszerű telepíteni az operációs rendszer biztonsági frissítéseit

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért mely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe és az azon található adatok védelmének biztosítása.

12. Az Általános Szerződés Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződés Feltételeket bármikor módosítsa. A Szolgáltató a módosításról az Ügyfeleket a honlapon keresztül értesíti. Az Ügyfél a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Általános Szerződés Feltételekben foglaltakat.

Budapest, 2019. október 15.

0
  0
  Kosaram
  A kosár üresVissza az üzlethez